Fundacja Sustinae


Administracja


Praca Stała


Warszawa

Pracownik Biurowy/ Praca w Administracji

Pracownik biurowy/ Praca w administracji


Fundacja Sustinae od 2012 roku wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym. Naszym celem jest przeciwdziałanie marginalizacji w społeczeństwie i na rynku pracy osób przynależących do grup szczególnie narażonych na dyskryminację. Realizujemy kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizacyjne dostosowane do potrzeb uczestników i lokalnego rynku pracy. Celem naszych działań jest budowanie zasobów umożliwiających osiągnięcie sukcesu zawodowego.

Opis Stanowiska:

Szukasz stanowiska w administracji? Chciałabyś/chciałbyś znaleźć pracę jako pracowniczka/pracownik biurowy lub asystentka/asystent, ale ogranicza Cię słaba znajomość programów biurowych lub języka obcego? Mamy na to idealne rozwiązanie! Jeśli posiadasz do tego aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz status studenta lub absolwenta warszawskiej uczelni wyższej zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu!

 

W ramach realizowanego przez Fundację Sustinae programu "Student, Absolwent,Specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” współfinansowanego ze środków PFRON zapraszamy do odbycia intensywnego kursu z Pakietu MsOffice lub kursu językowego, których dobra znajomość jest obecnie wymagana na większości stanowisk administracyjnych.

 

Oferujemy możliwość odbycia kursów na różnych poziomach - od podstawowego do zaawansowanego oraz małe grupy ćwiczeniowe. Tempo nauki jest dostosowywane do poziomu wiedzy uczestników, a dzięki małym grupom możliwe jest także indywidualne podejście do kursantów. Kursy będą się odbywały w formie stacjonarnej lub zdalnej.

Udział w programie jest bezpłatny!

 

Dla kogo?

=> osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny

=> osób nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych/ poszukujących pracy

=> studentów lub absolwentów ( I, II, III stopnia, studiów podyplomowych - do pięciu lat od ukończenia studiów) na warszawskiej uczelni wyższej

 

Co jeszcze możesz zyskać biorąc udział w naszym projekcie?

 

=> diagnozę sytuacji zawodowej

=> zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery

=> wsparcie asystenta rynku pracy

 

Zapraszamy! Nie czekaj, zgłoś się jak najszybciej! Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona!

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 883340211 lub pod adresem mailowym [email protected]

 

Wymagania:

Zapraszamy do aplikowania osoby spełnijące wszystkie trzy poniższe kryteria:

posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny

posiadające status osoby nieaktywnej zawodowo lub bezrobotnej/ poszukującej pracy

posiadające status studenta lub absolwenta ( I, II, III stopnia, studiów podyplomowych - do pięciu lat od ukończenia studiów) na warszawskiej uczelni wyższej

Oferujemy:

Oferujemy możliwość odbycia kursów na różnych poziomach - od podstawowego do zaawansowanego oraz małe grupy ćwiczeniowe. Tempo nauki jest dostosowywane do poziomu wiedzy uczestników, a dzięki małym grupom możliwe jest także indywidualne podejście do kursantów. Kursy będą się odbywały w formie stacjonarnej lub zdalnej.W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.